Mateřská škola roku

Vítejte na stránkách celostátní soutěže pod záštitou časopisu Poradce ředitelky mateřské školy a společnosti Nomiland.

O SOUTĚŽI


Pořádáte v rámci mateřské školy výlety, soutěže či aktivity, které mají u dětí velký úspěch? Daří se Vám spolupráce s rodiči či zájmovými spolky? Podělte se s námi o své úspěchy a zapojte se do celostátní soutěže Mateřská škola roku!

„Jsme jeden tým, jedna školka!“

Cílem soutěže je nejen zvýšit zájem dětí, jejich rodičů a pedagogů o prostředí kolem sebe, ale také ocenit dobré nápady, o které není v mateřských školách nouze. Vaše nápady bude hodnotit odborná porota a vítězná školka získá užitečnou hlavní cenu.

HLAVNÍ CENA


Exkluzivní hlavní cenou je vybavení v hodnotě sto tisíc korun od hlavního partnera soutěže, společnosti Nomiland!

Společnost Nomiland je od roku 2001 lídrem v distribuci potřeb a vybavení do mateřských škol v ČR. V jejich portfoliu naleznete didaktické hry, stavebnice, dřevěné hračky, nábytek, výtvarné potřeby, dětská hřiště a mnoho jiných výrobků, které jsou svým charakterem určeny ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu v mateřských školách a pro děti ve věku od 3–8 let.

Více informací o společnosti Nomiland a jejich produktech naleznete na webových stránkách www.nomiland.cz.

Logo Poradce MŠ

Soutěž se koná pod záštitou časopisu Poradce ředitelky mateřské školy.

Prohlédněte si portál Poradce MŠ, který je součástí prémiového předplatného a nabízí neustálý servis pro mateřské školy.

CO BUDEME HODNOTIT


Odborná porota bude hodnotit, jaké zajímavé aktivity soutěžící mateřské školy realizují se svými žáky v rámci níže uvedených soutěžních oblastí. Každá mateřská škola, která se do soutěže přihlásí, si vybere jednu soutěžní oblast, v rámci které popíše jednu aktivitu. Tento popis bude maximálně o rozsahu 5 normostran a doplněn buď o doprovodné fotografie, nebo krátké video.

Soutěžní oblasti

1

PŘÍRODA MEZI NÁMI - Sázíte stromky nebo máte vlastní záhonek na zahradě MŠ? Chováte ve školce domácího mazlíčka? Zapojujete děti i rodiče do aktivit na ochranu přírody? Podělte se o to s námi!

2

ROZVÍJÍME PŘEDSTAVIVOST - Pořádáte kulturní akce, kde jsou děti tvůrci nápadů nebo aktivními účastníky? Hrajete divadlo, pořádáte besídky pro rodiče nebo třeba zpívánky? Pošlete nám ukázku!

3

JSME JEDEN TÝM - Spolupracujete se zájmovými sdruženími? Pořádáte společné akce s jinými školkami, školami či rodinami dětí? Podílíte se aktivně na aktivním životě vaší obce či městské části? Pochlubte se nám!

Hodnoticí kritéria: Porota bude u projektu hodnotit originalitu aktivit, zapojení dětí a pozitivní dopad na jejich vzdělávání. Soutěžní projekt porota ohodnotí max. 10 body.

JAK SE PŘIHLÁSIT


Přihlásit se může kterákoli MŠ (nebo MŠ spojená se základní školou) v České republice, a to snadno! Stačí zaslat údaje o vaší školce spolu s popisem vaší aktivity zařazené do jedné soutěžní kategorie. Popis doplňte doprovodnými fotografiemi či videem.

1. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu poradce@forum-media.cz nebo poštou na adresu Nakladatelství FORUM s.r.o., Střelničná 1861/8a, Praha ̶ Kobylisy, 182 00.

2. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovatele, kontaktní e-mail, telefon, název a adresu přihlašované mateřské školy.

3. V případě zaslání přihlášky online prosím přiložte text o vašich aktivitách do přílohy e-mailu, fotografie anebo video dokumentující aktivity vaší MŠ lze zaslat prostřednictvím datového úložiště Úschovna.cz. Pokud budete posílat projekt poštou, prosíme o zaslání CD/USB, které bude obsahovat jak soubor s popisem vašich aktivit, tak fotografie anebo videonahrávku.

4. Termín pro odeslání všech podkladů je nejpozději do 9. 9. 2019 včetně.

Přihláška, která nebude obsahovat veškeré výše uvedené údaje a přílohy, nemůže být zařazena do soutěže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE


 • Každá MŠ se do soutěže může zapojit pouze jednou.
 • Soutěž probíhá od 8. 10. 2018 do 9. 9. 2019. Zahájení i ukončení soutěže proběhne v rámci celostátních konferencí pořádaných Nakladatelstvím FORUM s.r.o.
 • Zúčastnit se může kterákoliv MŠ, která je zákazníkem společnosti Nomiland a která je předplatitelem časopisu Poradce ředitelky MŠ nebo si jej v průběhu roku pořídí.
 • Do soutěže se můžete zapojit nejpozději do 9. 9. 2019, a to odevzdáním přihlášky s přílohami s popisem a dokumentací vaší aktivity v rámci jedné z uvedených 3 soutěžních oblastí. Přílohami se rozumí psaný text v délce do 5 normostran – normostrana = 1800 znaků s mezerami, a to v textovém formátu či formátu PDF, dokumentací se rozumí doprovodné fotografie (maximálně 30 snímků) nebo krátká videonahrávka (maximálně 5 minut).
 • Přihlášením do soutěže poskytujete Nakladatelství FORUM s.r.o. souhlas se zveřejněním zvukových a obrazových materiálů, stejně tak i textové části.
 • Nakladatelství FORUM s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit MŠ ze soutěže při podezření z nekalého soutěžení.
 • Výherce zvolí odborná porota, která prezentaci každé přihlášené mateřské školy přidělí body. Vítězem se stane mateřská škola s nejvyšším počtem bodů. Pořadí na dalších místech se neurčuje.
 • Při rovnosti bodů soutěžících rozhoduje termín, kdy byla přihláška zaslána do soutěže.
 • Výhru nelze měnit za hotovost.
 • Vítěz soutěže má možnost se přihlásit do následujících ročníků soutěže.
 • Vítězná mateřská škola se svou přihláškou zavazuje, že se její zástupce zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže v termínu 14. 10. 2019 v rámci celostátní konference pořádané Nakladatelství FORUM v Praze. Zástupce vítězné MŠ neplatí registrační poplatek za účast na této konferenci.

ODBORNÁ POROTA


Bc. Lenka Polášková

specialistka na předškolní výchovu a vzdělávání

Ing. Štefan Fejko

jednatel společnosti Nomiland s.r.o.

MgA. Barbora Týmalová

Učitelka Základní umělecké školy Ratibořická v Praze

Mgr. Eliška Michálková

šéfredaktorka časopisu Poradce ředitelky mateřské školy

Ing. Eva Chválová

jednatelka společnosti Nakladatelství FORUM s.r.o.

Bc. Yvona Grunclová

krajská metodička
Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání v NIDV v Praze